НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

КОНСОРЦИУМ

    

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ
ПРОЕКТ ДМУ/03/46/2011 "Разработка и внедряване на оптична биопсия за ранна диагностика на злокачествени тумори"
ПРОЕКТ ДНТС/Франция 01/7/ 09.05.2017 „Поляризационна оптична хистология на тумори”
ПРОЕКТ ДНТС/Русия 01/7/ 23.06.2017 „Разработка на нови оптически технологии за повишаване на качеството на ранната диагностика на рака на стомах"
ПРОЕКТ КП06-Н23/8/18.12.18 „ Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови клетки, култивирани от глиобластомни тумори “
ПРОЕКТ КП06-Н28/11/14.12.18 „Нови био-оптически методи за определяне на химическа и конформационна реорганизация на колаген-базирани тъканни структури ин витро и ин виво“
ПРОЕКТ КП06-Русия/19/28.09.2019 “Мултивариативна раманова и флуоресцентна диагностика на кожни тумори”
ПРОЕКТ КП06-Индия-8/07.08.2019 “ Поляризационно-чувствителна флуоресцентна спектроскопия и микроскопия за детектиране на рак ”

Начало

Copyright © 2017 - 2020, Институт по Електроника, БАН