НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
Проектът е финансиран от Национален Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения" − 2008.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
Проектът е финансиран от Национален Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения" − 2008.
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

ПАРТНЬОРИ:

    

    

    

ПРЕЗЕНТАЦИИ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ТЕМИТЕ 

   

 1. Prof. Dr. Dieter Wöhrle
  Институт по Органична и Макромолекулярна Химия, Университет гр. Бремен, Германия

  The excited state of Phthalocyanines − A field of a many applications

  Прочети...

 2.    

 3. Dr. N. Subhash
  Лаборатория по Биофотоника, Център по Науки за Земята, Индия

  Early detection of oral cavity cancer by optical spectroscopy

  Прочети...

 4.    

 5. Ст.н.с. д−р Наталия Булгакова
  Институт по обща физика „А.М. Прохоров", Руска Академия на Науките, Русия

  Fluorescence diagnosis and photodynamic therapy

  Прочети...

   

Начало

Copyright © 2017 - 2020, Институт по Електроника, БАН