НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

Проект по НПКНИ 2020-2027
"Национален Център по Биомедицинска Фотоника - НЦБФ"

    

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА

   

 МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 

   

Начало

Copyright © 2017 - 2020, Институт по Електроника, БАН