НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
Проектът е финансиран от Национален Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения" − 2008.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО БИОМЕДИЦИНСКА ФОТОНИКА
Проектът е финансиран от Национален Фонд "Научни Изследвания" към Министерство на Образованието и Науката по конкурс "Центрове за върхови научни постижения" − 2008.
БГ-езикEnglish

   

Home
Теми
Национални партньорства
Международни партньорства
Презентации
Проекти

 

 

БАЗОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

    

ПАРТНЬОРИ:

    

    

    

МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА

   

 МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРСТВА 

   

Начало

Copyright © 2017 - 2020, Институт по Електроника, БАН